PODPORA SAMOSTATNÉHO BÝVANIA

Podpornú sociálnu službu poskytujeme klientom z Trenčianskeho kraja, ktorí chcú žiť svoj bežný život podľa vlastných potrieb a prianí, chcú  žiť svoj životný príbeh v prostredí, ktoré je pre nich DOMOVOM.

 

  • cieľová skupina: ľudia so zdravotným znevýhodnením, vrátane ľudí so skúsenosťou s duševným ochorením, ktorí potrebujú podporu v oblasti bývania

 

  • miesto poskytovania sociálnej služby: prostredie, ktoré si určí klient, všade, kde potrebuje poskytnúť podporu -  domácnosť, úrady, obchody, služby, voľnočasové inštitúcie

 

  • oblasť podpory: klient si sám určuje oblasť podpory, čo je pre neho dôležité, aké sú jeho ciele

 

 

  • poplatok za službu: klient si za službu neplatí

 

  • dostupnosť: klient nepotrebuje posudok o odkázanosti ani iné potvrdenia