Kontakt

Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne

IČO: 36 126 152          DIČ: 202 153 0830

Edukačno rehabilitačné centrum Trenčín
Ulica Bezručova 1330 / 55
911 01 Trenčín

PhDr. Mária Vasková,  riaditeľka AZZP v TN  - štatutárny zástupca

Tel.: 032 /640 0911 

        0911 296 525

Elena Rónaiová, predseda predstavenstva AZZP v TN - štatutárny zástupca

 

 

Kontaktujte nás