Edukačno - rehabilitačné centrum v Trenčíne (ERC)

ERC je komplex budov - 4 pavilónov. V troch  z nich prebiehajú špecifické činnosti, ktoré  riadi a koordinuje AZZP.

AZZP v Trenčíne je občianskym  združením právnických osôb, ktoré vzniklo v roku 1999  podľa Zákona č. 83/90 Zb.z.

Členmi AZZP sú  tieto občianske združenia (ktoré sú vlastníkmi budovy ERC):

  • Slovenský zväz telesne postihnutých – Okresné  centrum v Trenčíne (SZTP – OC)
  • Združenie na pomoc  ľuďom s mentálnym postihnutím (ZPMP)
  • Centrum nepočujúcich  ANEPS  Trenčín
  • Základná organizácia nedoslýchavých v Trenčíne.

Ak máte záujem a potrebu stretávať sa s ľuďmi, ktorí majú podobný zdravotný problém ako vy, môžete sa aj vy stať členom niektorého nášho združenia.

Cieľom AZZP v Trenčíne je zabezpečiť nielen pre svojich členov, ale aj pre všetkých občanov so špeciálnymi potrebami v meste Trenčín komplexnejšiu starostlivosť poskytovaním služieb formou:

  •  domova sociálnych služieb
  •  podpory samostatného bývania
  •  rehabilitačno - relaxačného centra
  •  poskytovanie základného sociálneho poradenstva
  •  klubových aktivít  jednotlivých združení  

AZZP v Trenčíne zamestnáva občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, prevádzkuje chránenú dielňu v zmysle Zákona č. 5/2004 Z.z. Zamestnávatelia, ktorí neplnia v zmysle tohto zákona povinný podiel zamestnávania občanov s ŤZP si môžu v našom centre zadať zákazku na rehabilitačno - relaxačné služby.

Kolektív zamestnancov a dobrovoľníkov je tu pre Vás, tešíme sa na Vašu návštevu. 

Aktuality

Napíšte nám

03.06.2013 16:49
Páčilo sa Vám u nás, alebo máte naopak pripomienky k našim...

Vitajte na našom novom webe

03.06.2013 16:48
Spustili sme novú internetovú prezentáciu, na ktorej...